Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

ngày trước

Hồi Tưởng

Mưa làm ướt áo em không
Gió se se lạnh có hồng má em?
Thỏi son ngày trước bỏ quên
Hôm nay chắc lại làm ghen hoa đào!
Em còn bên ấy hay sao
Mà sao hương tóc, lúc nào cũng say
Hôm qua anh trót lỡ tay
Bóc nhầm tờ lịch của ngày hôm xưa
Trời mưa,vâng! cũng trời mưa
Chồng em khi ấy... còn chưa là chồng…
NB

Không có nhận xét nào: