Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Nhiều lúc

muốn nói 1 câu rất ngu: "Mình đang theo đuổi cái gì vậy?"