Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

dần mão thìn

Hai năm đủ cho đứa bé ngây ngô 3 tuổi đã ra dáng thằng cu tí. Cuối cùng thì cháu cũng hiểu chuyện làm nghề sau mười năm như bác kể. Những chuyện như thế này giờ ít người quan tâm.


Đời người như mộng
Chén này để tạ nước trăng.

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

chỉ có giàbuồn lại lún phún rồi

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Thử nghiệm

Mới tìm ra thử nghiệm rất thích với Galaxy Note.

Tái tạo - ghi lại được nhịp điệu của cái nhìn chủ quan. 
Nhìn là lựa chọn.

1 - Phố Thể Giao


2 - Ngõ phố & Gấu 
Nhà mình ở khoảng cái chấm vàng lơ lửng ^^