Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Đọc xong thì nên viết?

Gạch ra vài ý về việc điểm sách

- Rõ ràng mình là người hay đọc sách. Mình đọc vì muốn tìm kiếm cái gì đó - có ích.
- Nhận thức không tuyến tính. Mỗi khi mỗi lần thường là một dấu hiệu, khơi gợi và soi rọi vào nhau.
- Viết ra là để thu xếp một phen. Cho nó một chiều hướng. Sẽ có tổn thất nhưng cần phải viết ra đã.
- Sẽ như thế này: tôi đó, tôi đọc và tôi đang thấy. Nhưng giữa hai dòng chữ còn đó nhiều lựa chọn.
- Không bao giờ có tính-chất-sở-hữu.
- Mỗi lần đưa ra một lần mới.

2 nhận xét:

Titi nói...

ừ, có time viết lại sau mỗi lần đọc là hay nhất. Chị cũng thích viết lại cảm nhận, nhưng bi giờ ít time quá :-(

Tung H nói...

haha, lúc nào em viết thì có nghĩa là đang thất thểu hoặc dặt dẹo. Sống xâu xắc vẫn là một hình thức làm thêm ngoài giờ ^^