Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009

Vòng đời

Tối muộn.
Người bán sách uể oải thu hàng vừa bâng quơ sao tối nay buồn thế, hay tại thời tiết?
Cuộc sống nhiều khi là như thế, buồn vu vơ.

Hình như chính man mác vu vơ là đặc tính của nỗi buồn. Một người đang buồn mà mình hỏi tại sao buồn thì không bằng lặng yên bên cạnh.

Nương tựa vào yên lặng có thể chịu được nỗi mang mang.

Không có nhận xét nào: