Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2009

Tình yêu của tình yêu Gấu
Lạy giời, con mình sẽ bị thất tình lần đầu vì em Xuân Mai mất thôi. Em không phải là giả mà là già-già quá bà cố :(

Già, coi như giả, giả về địa phương Gấu nhề :D

Không có nhận xét nào: