Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009

Hạn chế di dân?

Thành phố bên sông Hồng: “Hạn chế di dân đến mức có thể”

Dự án thành phố bên sông Hồng vốn chủ yếu dựa vào lý do điều chỉnh dòng chảy để gạn những phần đất vô giá đối với giới BĐS hiện nay. Nhưng muốn điều chỉnh dòng chảy* như phương án này đưa ra thì một trong các việc cần làm là phải di dân. Bây giờ nói hạn chế di dân thì khác gì hợp lý hoá cái quy hoạch để khởi động mấy dự án BĐS ở chỗ vốn là hành lang thoát lũ cũ?
------------

(*) - Việc quy hoạch chỉnh trị dòng chảy sông Hồng này còn rất nhiều vấn đề kỹ thuật phải bàn. Ví dụ như bên ngành Thuỷ lợi cho rằng cần phải đợi hoàn chỉnh quy hoạch thoát lũ trên toàn tuyến, không thể tính toán cục bộ một đoạn.

Không có nhận xét nào: