Thứ Hai, 6 tháng 7, 2009

"Đề Lý sai do máy in không đọc được dấu trừ dài"

Báo Vietnamnet đăng bài về vụ sai đề thi ĐH ở cụm Quy Nhơn. Bài viết có vẻ muốn làm nhẹ câu chuyện, ông Chủ tịch HĐ coi thi cũng có ý vớt vát. Sai là sai, đúng là đúng chứ sao lại đổi lỗi của người cho máy? Máy làm sao rút kinh nghiệm được?

Lỗi là lỗi của người có trách nhiệm kiểm tra đề sau khi in.
0,4 điểm/10 mà không phải là lớn?

Không có nhận xét nào: