Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Hoàng Ngọc Hiến

Trên Diendan thông tin dịch giả HNH đã mất. Ngoài những tác phẩm của Francois Jullien đã được dịch hầu như tôi không biết gì về ông nhưng cũng xin bày tỏ chút tình cảm.

Với tôi, việc gặp đúng được một số cuốn sách vào một số thời điểm trong đời là điều may mắn.

1 nhận xét:

Titi nói...

Ngả mũ vĩnh biệt !