Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

Bói Kiều

1.
Chẳng viết được gì. Lấy cái BK từ Facebook sang.

2.
Nghĩ người thôi lại nghĩ mình,
Cám lòng chua xót, nhạt tình chơ vơ .
Những là lần lữa nắng mưa,
Kiếp phong trần biết bao giờ mới thôi ?
Đánh liều nhắn một hai lời...

3.
Vừa vặn đang nghĩ về đời một con người. Vẫn biết vạn vật vô thường vạn pháp vô ngã mà sao buồn vậy.

2 nhận xét:

Lana nói...

Đánh liều nhắn một hai lời rằng:

Ngẫm ra muôn sự tại Trời
Sinh ra đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh tao mới được phần thanh tao...

Tung H nói...

:)