Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

Biên giới lãnh thổ

Sáng ngày 2/12/2009, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã bấm nút khai trương Trang thông tin điện tử về Biên giới lãnh thổ do Uỷ ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao thiết lập.

http://biengioilanhtho.gov.vn/bbg-vie/home.aspx


----------
Kể ra nên có bản tiếng Anh nữa thì hơn.

Không có nhận xét nào: