Thứ Năm, 5 tháng 11, 2009

Tin hay

Báo SGTT có nhiều bài rất hay. (Có khi lúc nào thử bắt chiếc bác Roland Barthes phân tích tâm thức nguyên thủy của anh Tàu mới được :)

Đồng ý cho bên ngoài tham gia dự án Biển Đông

SGTT - Hội nghị liên chính phủ lần thứ 20 của Tổ chức điều phối các quốc gia biển Đông Á (COBSEA), bắt đầu từ 2.11, đã kết thúc đêm 4.11. 10 thành viên của COBSEA bao gồm bảy nước thành viên của ASEAN (trừ Lào, Myanmar và Brunei), Trung Quốc, Úc và Hàn Quốc. Bên cạnh nước chủ nhà Việt Nam, Trung Quốc là đoàn có số lượng tham gia đông nhất với chín thành viên, trong khi mỗi đoàn chỉ có hai thành viên được mời chính thức.

link

Không có nhận xét nào: