Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009

And then?

Mỗi lần sẽ chia sẻ một điều gì đó ít nhất là thú vị (nếu không thể bổ ích nổi)?
Không còn cây bút và mẩu giấy trong túi quần.
Một câu thơ trong trí nhớ cũng không có.
Facebook thì chập chờn-bi bô mà lại cố :(
Chắc chắn rặn ra một điều gì đó
Khó hơn cả đau đẻ.

Sao phải xoắn - Xoăn không phải là một tội.
Tiếc gì đâu.

Không có nhận xét nào: