Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2009

Nam nhi tự hữu xung thiên chí

1.
Thị tật

Li tịch phương ngôn tịch diệt
Khứ sinh hậu thuyết vô sinh
Nam nhi tự hữu xung thiên chí
Hưu hướng Như lai hành xứ hành.


Thiền sư Quảng Nghiêm

2.
Theo dấu bác Đông A, tìm đọc được bài kệ.

Không có nhận xét nào: