Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Đọc Nhận diện quyền lực - Noam Chomsky. p3
7. Mặt trái của một số hành động phong trào

- Ký vào một thỉnh cầu: nó không phải là một hoạt động bền vững, xây dựng nên một cộng đồng hoạt động tích cực. (270)

Nếu các bạn được chấp nhận vào giới chóp bu, rất có thể các bạn đang làm cái gì đó sai. (270)

- Người ta không phải là thánh, họ chỉ phát hiện ra sự vật và họ sai lầm (329)

- Phá hủy máy móc: không chống lại máy móc - chỉ chống máy móc phá hủy con người - phát triển máy móc - nâng cao tay nghề và quyền lực của họ (thợ) (374)

Internet: từ quan điểm quyền lực nó quá dân chủ. Mặt khác: nó làm người dân chệch hướng và phân tán: các bạn ngồi trước màn hình máy tính một mình/đẩy tình cảm con người ra khỏi con người. Họ gửi cho các bạn bất kỳ ý tưởng nào mà họ thậm chí chưa nghĩ kỹ, bất kỳ lúc nào họ bị thôi thúc. (401)

- Những đám đông dân chúng có mặt tại các buổi nói chuyện và muốn tham gia nhưng không có gì cho họ làm cả, hay họ không bao giờ có được cảm giác rằng có một việc gì đó để làm tiếp. 

- Cánh tả: thiếu khoan dung. (Không làm gì biến sự bất mãn to lớn thành phương hướng hành động xây dựng nào đó) (468)

- Sự lựa chọn giữa "bình thường" và "bệnh hoạn": sự lựa chọn cho tất cả - thành viên bình thường xã hội, thu nhập và chi phí bình thường, có một sự tồn tại trung bình hợp lý - sự lựa chọn tất cả: tác động mạnh mẽ về mặt tâm lý: làm việc đó sẽ dẫn đến phải làm nó nhiều hơn - họ đóng cửa với nó ngay từ đầu: một khi khẳng định rằng nó là việc làm đúng, thì một câu hỏi sẽ xuất hiện "làm thế nào mà tôi chỉ làm việc này khi tôi có thể làm việc đó hàng triệu lần?" - có một phạm vi sự lựa chọn (503)

8. Lối nhìn của Noam Chomsky

- Chỉ cần lương tri lành mạnh - thái độ hoài nghi quyền lực

- Xem xét nguồn tài liệu - phê phán nó

- Vai trò cá nhân, trao quyền cho cá nhân

- Nhận thức trong hành động - hành động trong nhóm xã hội - từ xung quanh mình

- Một công việc lâu dài cho sự thay đổi

- Không cần kế hoạch chi tiết: thực hiện những nguyên tắc nhất định mà các bạn muốn đạt được - cái mà chúng ta nên làm là thử từng phần

- Không nói ra: hiểu được - đó là những sự việc phải khám phá. Bị ấn tượng bởi những sự kỳ diệu về cái mà mình đang khám phá (ngay cả khi người khác đã khám phá ra nó) - bổ sung thêm một chút về những gì đã biết.

- Tiêu chí xác định sở hữu trí tuệ trong giác quan của con người là sự sáng tạo tự do trong cách sử dụng ngôn ngữ thông thường (313)

- Khi không thể nhận thức hết được một cách khoa học về con người thì lựa chọn thái độ nào là hợp lý? Giữ nguyên tắc, sử dụng nhiều chiến thuật - không cần kế hoạch. Chống lại thẩm quyền phi lý - quyền tự do lựa chọn, sáng tạo. Bắt đầu từ mỗi người xung quanh - từ bỏ trung tâm, không có trung tâm.

- Nghiên cứu ngôn ngữ học đặc biệt thú vị vì dường như nó giống những sự vật trong thế giới vô cơ.

Con người là như thế nào phụ thuộc vào: công việc họ làm, cách kiểm soát của họ đối với nó, khả năng hoạt động sáng tạo của họ theo những quyết định cũng như sự lựa chọn riêng của họ. (321)

Sự hiểu biết hạn chế về con người - sự thận trọng chung cho những người can thiệp vào các mô thức xã hội liên quan đến con người. - Con người phải tiến hành những sự thay đổi cho chính họ: không thể bị áp đặt từ bên trên. (322)

- Không có tính lý thuyết: người ta có quyền hoài nghi khi không hiểu một cái gì đó

- Người ta không phải là thánh: họ chỉ phát hiện sự vật và họ sai lầm

- Không có những quy luật (kinh tế học, lịch sử) rõ ràng.

- Giáo dục thực sự là phải làm cho người ta tham gia vào việc tư duy cho chính mình.

- Tư tưởng thị trường tự do: lập luận chống lại chi phí xã hội và người nghèo

Nguyên tắc đạo đức đơn giản: giá trị đạo đức của những hành động của người ta dựa vào những hậu quả được tiên liệu đối với con người. - tập trung vào cái có thể tạo ảnh hưởng và kiểm soát.

"Các bạn chịu trách nhiệm cho những hậu quả có thể dự đoán được do những hành động của mình, các bạn không chịu trách nhiệm về những hành động của người khác" (411)

- Có một phạm vi sự lựa chọn
----------------------------------

Không có nhận xét nào: