Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Đọc Nhận dạng quyền lực - Noam Chomsky. p25b. Cá nhân

- Lao động giản đơn ít được lựa chọn, thiệt thòi trong tiến trình toàn cầu hóa.

- Sự quan tâm xã hội bị làm chệch hướng (thể thao) (153)

- Bị tách rời, gạt ra ngoài lề và loại trừ họ, để họ không can thiệp vào việc ra quyết định. (184)

- Nhồi sọ cả giới chóp bu (184)

- Barasil: 80% dân số giống Trung Phi, 5-10% dân số giống Tây Âu (214)

- Không có thông tin về những gì xảy ra (224)

- Một chế độ nô lệ tiền lương không thể tha thứ (284)

- Áp lực rất lớn để thích ứng được trong nhóm (285)

Tivi tạo ra nhu cầu - dồn ép người dân vào tình thế gọi là bản chất của họ. Bất đồng chính kiến bị tảng lờ và bị phỉ báng. (297)

- Giáo dục chỉ là khiến người ta bận bịu vô bổ (341)

- Loại bỏ ra khỏi đầu người dân cái ý nghĩ cho rằng họ có quyền sống cơ bản (364)

Internet: từ quan điểm quyền lực nó quá dân chủ. Mặt khác: nó làm người dân chệch hướng và phân tán: các bạn ngồi trước màn hình máy tính một mình/đẩy tình cảm con người ra khỏi con người. Họ gửi cho các bạn bất kỳ ý tưởng nào mà họ thậm chí chưa nghĩ kỹ, bất kỳ lúc nào họ bị thôi thúc. (401)

- Rủi ro nguồn lương hưu (495)

- Thời gian cha mẹ tiếp xúc con cái giảm xuống (520)

- Họ không muốn các di dân này có các salon để có thể gặp nhau và trở nên nguy hiểm trong các trung tâm đô thị (529)

- Làm cho người ta phải sợ hãi, để họ sẽ từ bỏ các quyền của mình - phương thức kiểm soát dân thường - gây ra sự  sợ hãi. (533)

- Nếu người dân bị tước đoạt hết mọi thứ thì họ sẽ ẩu đả lẫn nhau (533)

- Người dân bị vỡ mộng đến mức họ sẽ tin vào mọi thứ - xã hội đang trở nên vô học (563)

- Người ta có thể thổi bùng lên lòng căm ghét và sự sợ hãi để huy động người dân dưới danh nghĩa phát triển xã hội (566)

6. Người dân có thể làm gì?

- Quan tâm xã hội - làm sao để thay đổi nó: thông qua người khác, cộng đồng và cam kết.

- Mưu mẹo là không để bị cô lập (184)

- Một quy tắc ứng xử: bất kỳ ai muốn làm tổng thống - "tôi không muốn nghe người ấy nữa" (207)

- Phải xây dựng cơ sở thể chế và văn hóa cho nhiều sự thay đổi - một công việc lâu dài (211)

- Phải tập trung sức lực và sự cố gắng vào xã hội dân sự (234)

- Quan tâm những vấn đề quan trọng và có ý nghĩa: trao quyền cho cá nhân, hiểu thế giới, làm việc cùng những người khác, tìm ra những giá trị của các bạn là gì, cố gắng tìm hiểu xem người ta có thể kiểm soát đời sống riêng, đưa bàn tay của bạn đến những người cần nó (259)

- Sự đa dạng ở cội nguồn xã hội - nhất định nó sẽ trở lại (261)

- Những người có mối quan tâm giống nhau, có thể tập trung vào những sự việc khác nhau, nhưng trong tâm họ đều có những giá trị tương tự, những lợi ích tương tự về trao quyền, học tập, giúp người ta hiểu việc tự bảo vệ mình chống lại quyền lực bên ngoài và kiểm soát đời sống riêng, đưa bàn tay của bạn đến người cần nó.

- Hình thức tích hợp, liên giao tiếp và cộng tác nào đó. (261)

- Chúng ta phải tạo ra những sự lựa chọn và những sự lựa chọn do đó phải tích hợp rất nhiều lợi ích và mối quan tâm vào trong một phong trào. (261)

- Những quyết định quan trọng trong xã hội: các bạn hãy nhìn vào những gì đang xảy ra và cố gắng làm hết sức mình trong những hoàn cảnh đó. (267)

- Nếu các bạn được chấp nhận vào giới chóp bu, rất có thể các bạn đang làm cái gì đó sai. (270)

- Các bạn nhận thức trong quá trình làm việc (273)

- Hiệu quả là xây dựng nhận thức - làm những việc sẽ khiến cho người ta hiểu biết tốt hơn về nguồn gốc thực của quyền lực. (274, 279)

- Bạo lực: phụ thuộc vào giá trị tinh thần/ nên thử nhiều chiến thuật/ khi bị giới lợi ích chống lại bằng bạo lực - nó ngầm có tính bạo lực. (282)

- Đoàn kết sâu hơn, rộng hơn (282)

- Không cần kế hoạch chi tiết - thực hiện nguyên tắc nhất định mà các bạn muốn đạt được - cái mà chúng ta nên làm là thử từng phần (292)

- (Tôi sẽ không nó ra tầm nhìn vô chính phủ): hiểu được - đó là những sự việc phải được khám phá. - Ai cho rằng quyền lực đó hợp pháp thì người đó có trách nhiệm phải chứng minh nó (292)

- Bị ấn tượng bởi những sự kỳ diệu về cái mà mình đang khám phá (ngay cả khi người khác đã khám phá ra nó) - bổ sung thêm một chút vào những gì đã biết (295)

- Những sự lựa chọn khác phải được mở ra cho người dân (295)

- Cốt lõi bản chất con người cho quyền làm việc tự do, sáng tạo, và quyền kiểm soát công việc đó. (313)

- Tiêu chí xác định sở hữu trí tuệ trong giác quan của con người là sự sáng tạo tự do trong cách sử dụng ngôn ngữ thông thường (313)


- Con người là như thế nào phụ thuộc vào: công việc họ làm, cách kiểm soát của họ đối với nó, khả năng hoạt động sáng tạo của họ theo những quyết định cũng như sự lựa chọn riêng của họ. (321)

- Sự hiểu biết hạn chế về con người - sự thận trọng chung cho những người can thiệp vào các mô thức xã hội liên quan đến con người. - Con người phải tiến hành những sự thay đổi cho chính họ: không thể bị áp đặt từ bên trên. (322)

- Sự biện minh cho bất kỳ hệ thống quyền lực nào cũng đều phải được lập luận và chứng minh trước khi nó được coi là hợp pháp dù mức độ nào. (326)

- Người ta không phải là thánh: họ chỉ phát hiện sự vật và họ sai lầm (329)

- Người ta có quyền hoài nghi khi không hiểu một cái gì đó. (332)

- Vấn đề là, các bạn đọc gì không quan trọng, điều quan trọng là các bạn đọc như thế nào?  (340)

- Giáo dục thực sự là phải làm cho người ta tham gia vào việc tư duy cho chính mình (341)

- Phá hủy máy móc: không chống lại máy móc - chỉ chống máy móc phá hủy con người - phát triển máy móc - nâng cao tay nghề và quyền lực của họ (thợ) (374)

- Nước Mỹ thực sự bảo vệ cho tự do ngôn luận - kết quả của đấu tranh quần chúng. (393)

- Các quyền là mâu thuẫn: quyền không phải là một hệ tiên đề, vì vậy có mâu thuẫn giữa chúng - người ta phải thực hiện những xét đoán của riêng mình. - phải cho phép nhiều cách khác nhau (397)

- Việc làm chuẩn mực: "chỉ phê phán nước Mỹ" - Nó là nguồn gốc, thành phần quan trọng trong khủng bố quốc tế - nó là những sự việc mà tôi có thể làm một cái gì đó với nó. - Nguyên tắc đạo đức đơn giản: giá trị đạo đức của những hành động của người ta dựa vào những hậu quả được tiên liệu đối với con người. - tập trung vào cái có thể tạo ảnh hưởng và kiểm soát.

"Các bạn chịu trách nhiệm cho những hậu quả có thể dự đoán được do những hành động của mình, các bạn không chịu trách nhiệm về những hành động của người khác" (411)

- Quy hoạch xã hội: quy hoạch hợp lý các mối quan tâm của con người bởi những người có trách nhiệm đại diện cho toàn bộ dân chúng (454)

- Thông tin chính xác ở đâu? - nên tự hỏi - đọc một cách hoài nghi - chính người ta tự tìm câu trả lời cho riêng họ. - các bạn đọc gì không quan trọng, điều quan trọng là các bạn đọc như thế nào (462, 463)
- Tờ báo kinh doanh (Mỹ) có xu hướng chân thực hơn (464)

- Nếu muốn tự giáo dục mình về chính trị - trở thành một bộ phận của một nhóm (464)

- Tham gia vào giáo dục đại chúng - tổ chức những nhóm người - nói chuyện - giáo dục công nhân (475)

- Đoàn kết và có tổ chức (485)

- Tầm nhìn vô chính phủ - mục tiêu bảo vệ quốc gia phúc lợi. (491)

- Nếu chúng ta muốn có một cuộc mitting phản đối chiến tranh VN ở Boston thì chúng ta phải tìm ra 6 chủ đề. (501)

- Hy vọng vào sự thay đổi nào đó - giúp tác động vào sự thay đổi (502)

- Phong trào lao động ngày nay phải có tình quốc tế. Phải được phát triển từ cơ sở trở lên và được điều hành  bởi người tham gia. (545)

Không có nhận xét nào: