Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Viết ngắn

để gây chú ý là chính ^^
-----------

Như vậy trong phần 2 của bài Song thoại đối chiếu, tôi đã mở nhánh sang quy mô đám đông với nhận định là để làm việc với đám đông thì cần chú ý đến một số đặc điểm về nhận thức xét từ tính chất của phương tiện (là truyền thông, cũng như đối với 1 vở kịch). Nó phải vừa độ, kịch tính theo thời sự và được rọi chiếu về một hệ lý thuyết nào đấy - để đi tiếp chứ không phải để đóng khung/bằng cách đối thoại tương liên để tránh luận chiến và tạo cơ hội cho bình dân. Tức là khi đó ta có món dẫn nhập văn hóa, học thuật vừa miếng công chúng. Điều còn lại là đối chiếu nó với chiều kích cá nhân của nhận thức và giữ cái thế năng phản tư này luôn sinh động thường trực.

3 nhận xét:

Titi nói...

e hèm, T đã đọc Tâm lý học đám đông chưa, rất có ích đấy. nhưng đáng tiếc trong đó chưa có giải pháp thuyết phục như T muốn đâu. Nhà chuyên môn còn chưa có giải pháp nên Chị chỉ suy nghĩ thế này, những vấn đề đơn giản , ít gây tranh cãi thì dựa theo lý thuyết đa số thắng thiểu số, thuyết phục bọn đông trước thì bọn lép vế sẽ đi theo.
Đám đông có nghĩa là ô hợp, sorry dùng từ này thay cho vô thức của Tâm ly học đám đông, vì thế sẽ chỉ có nghệ thuật hùng biện, tức là dùng ảo thuật ngôn ngữ, (,trong nghệ thuat là ảo thuật ánh sáng , ảo thuật đuờng nét...) mới có thể thuyết phục được đám đông những vấn đề phức tạp...

Tung H nói...

Em sẽ mở nhánh về góc độ đám đông này. Nhưng chính cái này là cái em đã cố moi từ anh Gauxx: những tiếp cận kỹ thuật mới trong cách định nghĩa quy mô nhóm xã hội hữu ích mà ở đó các lý thuyết xã hội - truyền thông mới thao diễn và vượt qua món TLH đám đông. (Không chỉ Le Bon đâu).

Titi nói...

ừ em moi đi, nhưng chị đoán nó cũng chính là một dạng ảo thuật :-D