Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Nêm

Thức trắng đêm để tìm cách thêm vào 1 ngày bình thường 2 khoảng thời gian cho trống rỗng và màu mè :)

Không có nhận xét nào: