Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

Tập làm văn cuối năm

Tổng kết năm 2010, tôi không cảm thấy hài lòng với mình: tính thủ tiêu bản ngã ai dè lại đánh mất nó.
 

Không có nhận xét nào: